1. 1. 2019

Na Silvestra jsme si přivezli novou fenečku Harpynku! Je naprosto úžasná! Více na Harpy´s Heart Krylov.

New Year's Eve brought to us Harpynka! She's absolutely amazing! More on Harpy´s Heart Krylov.

 

30. 12. 2018

Předsilvestrovská vycházka s Princem :-)

Before the New Year's Eve with our Prince :-)

 

21. 12. 2018

Veselé Vánoce a vše nejlepší do Nového roku přejí Rozsívalovi a jejich Archangelika barzoji!

Merry Christmas and a Happy New Year wishes Rozsívals and their Archangelika borzois!

 

16. 12. 2018

Finist Archangelika
Jak je tenhle pejsek silný, plný energie, vitality a sebevědomí, tak je neuvěřitelně poslušný. Znovu jsme se o tom přesvědčili dneska na vycházce. Přivolání 100% (nebyl v dohledu žádný člověk, pes, kočka, zajíc, atd... ale stejně).

As this dog is strong, full of energy, vitality and self-confidence, he is incredibly obedient. Again, we were convinced today about the walk. Calling 100% (no human, dog, cat, hare, etc ... but nevertheless).

10. 11. 2018

Finist a jeho rodiče na vycházce
Stále hledáme laskavého a důsledného majitele pro našeho pejska Finista. Na fotkách s jeho maminkou Alfou a dále jeho otec Princ. Více fotografií na Štěňata/Puppies.
We are still looking for a kind and consistent owner for our dog Finist. Also his mother Alfa and his father Prince on photos. More photos on Štěňata/Puppies.

 

25. 10. 2018

Když se vám bude zdát, že váš život plyne tak nějak nudně a monotónně, pořiďte si štěně... nový článek Štěně jako adrenalin.

O psech/About dogs

 

20. 10. 2018

Finist Archangelika, 8 měsíců, volný/8 months old male Finist, available

Finist měl růstové problémy, ale nyní je již v naprostém pořádku, bude jen vyžadovat vyvážené krmení a kvalitní doplňky výživy do doby ukončení růstu. Finist má perfektní nůžkový skus a je plnochrupý. Jeho rodiče jsou testováni na DM s výsledkem N/N. Má průkaz původu, petpassport, mikročip a je plně proočkovaný. Finist je doma čistotný a je velmi dobře socializovaný. Má přátelskou povahu, je plný energie a chuti do života. Více na Štěňata/Puppies

Finist had growth problems, but he is in perfect condition now. He will only require balanced feeding and quality nutritional supplements until the end of his growth. Finist has a perfect scissor bite and he has all teeth. His parents are tested for DM with the result of N/N. Finist has a pedigree, petpassport, microchip and he is fully vaccinated. Finist is cleanly at home and he is well socialized. He has a friendly nature, he is full of energy and a appetite for life. More on Štěňata/Puppies

 

17. 10. 2018

Alfi, matka našeho F vrhu, podzimní kytička :-)

Alfi, the mother of our F litter, autumn flower :-)

 

15. 10. 2018

Finist Archangelika je už naprosto zdravý! Nové fotografie s jeho bratrem Faustem na Štěňata/Puppies

Finist is absolutely healthy now! More photos with his brother Faust on Štěňata/Puppies

 

10. 10. 2018

Nové fotografie Finista na Štěňata/Puppies/New photos of Finist on Štěňata/Puppies

Stále hledáme milující nový domov pro nyní již osmiměsíčního Finista. Finist je spokojený, zdravě sebevědomý a hravý pes, je čistotný a dobře socializovaný. Pouze jako rodinný pes a kamarád, pravděpodobně nebude vhodný na výstavy a sporty.

We are still looking for a loving new home for an eight-month old male Finist. Finist is a happy, naturally self-confident and playful dog, he is cleanly and well socialized. Only as a family dog and friend, he will probably not suitable for exhibitions and sports.

 

22. 9. 2018

Vrátil se nám sedmiměsíční pejsek Finist. Hledáme pro něj nový milující domov. Finist potřebuje vlídné a důsledné zacházení a dům se zahradou. 

A seven month old male Finist returned to us. We are looking for a new loving home for him. Finist needs an amiable and consistent handling and a house with a garden.

víc fotografií/more photos on Štěňata/Puppies

 

1. 6. 2018

Pejsek Faust včera odjel do svého nového domova. Přejeme mu a všem jeho sourozencům do života všechno nejlepší!

Male Faust went to his new home yesterday. We wish to him and to all his siblings the best to their life!

 

New photos of available male Faust - more on Štěňata/Puppies

Beautiful male for show, very clever and cuddly.
His parents have full dentition, scissor bite and they are DM N/N tested.

 

22. 4. 2018

Faina Baba odjela do nového domova. Volný je už jen pejsek Faust.

Faina Baba went to her new home today. Only male Faust is available.

 

12. 4. 2018

Máme dvě volná štěňátka: pejsek Faust a znovu fenka Faina Baba - více na Štěňata/Puppies

We have two avaliable puppies - male Faust and female Faina Baba again - more on Štěňata/Puppies

 

7. 4. 2018

Faust Archangelika, 9 týdnů, stále volný.

Faust Archangelika, 9 weeks, still available.

1. 4. 2018

Štěňátkům je 8 týdnů. První z nich - Fortuna - už odjelo do nového domova. Volný je stále "Malý Princ" Faust. Nové fotografie ve Štěňata/Puppies.

Puppies are 8 weeks old. The first of them - Fortuna - went to her new home. "The Little Prince" Faust is still available. New photos on Štěňata/Puppies.

 

Petrikoff z Bilmy & Faust Archangelika.

 

28. 3. 2018

Faust je ještě volný - nové fotografie ve Štěňata/Puppies

Faust is still avalable  - the new photos on Štěňata/Puppies.

 

19. 3.  2018

Štěňátka mají 6 týdnů - nové fotografie Štěňata/Puppies

Volný je ještě zlatý pejsek Faust.

Puppies are 6 weeks old - the new photos Štěňata/Puppies

The golden male Faust is still available.

 

16. 3. 2018

Nové fotografie štěňátek. Pejsek Faust je ještě volný k rezervaci.

New photos of puppies. Male Faust is still available for reservation.

.

 

3. 3. 2018

Stříbrný pejsek Finist je rezerován/The silver male is reserved.

 

28. 2. 2018

Byly přidány nové fotografie štěňat na Štěňata/Puppies.

We added new photos of puppies on Štěňata/Puppies.

Krémová fenka Fleur Clara a trikolorní fenka Fortuna jsou rezervované.

Fawn female Fleur Clara tricolor female Fortuna are reserved.

 

4. 2. 2018

Máme pět štěňátek - dva kluky a tři holky. Více na Štěňata/Puppies.

We have five puppies - two boys and three girls. More on Štěňata/Puppies.

 

23. 12. 2017

Všem majitelům našich štěňátek a všem našim příznivcům přejeme šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku!

We wish all owners of our puppies and all our fans Merry Christmas and Happy New Year!   

 

12. 12. 2017

´Princ´ Petrikoff z Bilmy nakryl ve dnech 2. a 3. prosince Alfu Karmazynowy Galop. Jestli se vše podaří, jak má, budeme mít začátkem února příštího roku nová štěňátka - vrh F. Více na Štěňata/Puppies.

´Princ´ Petrikoff z Bilmy mated Alfa Karmazynowy Galop on 2 and 3 December. If they would be successful, we will have new puppies at the beginning of February next year - F litter. More on Štěňata/Puppies.

  

Alfa Karmazynowy Galop&Petrikoff z Bilmy

 

Naše fenka Czary Mary Archangelika ukončila svůj život ve čtyřech letech během operace, kde se ukázalo, že má nekrózu celého tenkého střeva.

Our female Czary Mary Archangelika ended her life at the age of four years during the surgery, where it turned out she has necrosis of the entire small intestine.

poslední fotografie Márinky z letošního léta/the last pictures of Márinka this summer

 

  

 

27. 7. 2017

Alfa Karmazynowy Galop a její bratr Achilles dnes na vycházce (Achilles po vykoupání).

Alfa Karmazynowy Galop and her brother Achilles on walk today (Achilles after swiming).

 

13. 7. 2017

Poslední štěně - pejsek Evian - se uvolnilo. Po velkém váhání jsme se rozhodli jej ještě jednou nabídnout. Evian má 11 měsíců, má nůžkový skus, je plnochrupý, vhodný pro výstavy a chov. Má skvělou povahu, je klidný a velmi mazlivý. Jeho rodiče jsou DM N/N testováni, jeho matka je testována na srdce. Pro bližší informace mne kontaktujte na tel. č. 606 655 062 nebo na e-mailu olga.rozsivalova@seznam.cz. 

The last puppy  - Evian Archangelika - is out of reservation. After a great hesitation, we decided to offer him again. He is 11 months old, he has scissors bite  and full dentition, he is suitable for exhibitions and breeding. He has a great character, he is calm and very cuddly. His parents was DM N/N tested, his mother have OK hearth tests. Contact me for more information on tel. number +40 606 655 062 (english or russian) or by e-mail olga.rozsivalova@seznam. cz.      

 

31. 5. 2017

Poslední volné štěně - Evian - je rezervováno. Více zde Štěňata/Puppies.

The last available puppy - Evian - is reserved. Štěňata/Puppies.

 

26. 4. 2017

´Princ´ Petrikoff z Bilmy dnes oslavil druhé narozeniny.

´Prince´ Petrikoff z Bilmy celebrated second birthday today!

 

19. 3. 2017

Začínáme fotit štěňátka venku - tohle je Edith a její matka Márinka. Edith je volná. Je velká, vyrovnaná a klidná.

We started to make outdoors photos of our puppies - this is Edith and her mother Márinka. Edith is for sale. She is great, balanced and calm.

 

11. 3. 2017

Vrátila se k nám Elmira. Je to velmi pěkná fenka, vhodná pro výstavy. 

Elmira returned to us. She is beautiful girl, suitable for shows.

 

 

20. 2. 0217

Pejsek Evian se uvolnil z rezervace. Je velký a silný a má velmi milou povahu. Je plnochrupý a má nůžkový skus.

The male Evian is out of reservation. He is large and massive and he has very pleasant nature. He has full teeth and he has scissors bite.

 

13. 2. 2017

Máme ještě volné fenky, pejsek je stále rezervován. Všechna štěňata mají velmi milou a přátelskou povahu a jsou dobře socializována. Mají předpoklady pro úspěšnou výstavní kariéru, ale výstavy nejsou podmínkou. Upřednostňujeme láskyplný domov (což se samozřejmě nevylučuje). Všechna štěňata mají nůžkový skus a kromě jedné fenky jsou plnochrupá.

We have available females yet, male is still reserved. All puppies have very pleasant and friendly nature and they are full socialized. They have prerequisites for show career, but the exhibitions are not the condition to keep them. We prefer a loving home (which of course does not exclude). All puppies have scissors bite, and except one female they have all teeth. 

 

13. 1. 2017

Nové fotografie štěňátek!/New photos of puppies!  Štěňata/Puppies

 

26. 12. 2016

Aktualizovala jsem stránky s našimi vrhy štěňat. Pokud jsem na někoho zapomněla s výstavními tituly, nebo máte lepší fotografii, pošlete mi a já opravím!

I updated the sites with our litters of puppies. If I forgot someone with show titles, or have a better picture, send it to me and I'll correct!

 

23. 12. 2016

Veselé Vánoce a Šťastný nový rok!
Merry Christmas and Happy New Year!