V současnosti nemáme žádná volná štěňata/We haven´t any available puppies now.

Plánujeme F vrh ze spojení Alfa Karmazynowy Galop x Petrikoff z Bilmy.
We plan F litter from Alfa Karmazynowy Galop x Petrikoff z Bilmy.